Ηλεκτρονική Αναπλήρωση Αποθεμάτων (CRP-VMI)

Ηλεκτρονική Αναπλήρωση Αποθεμάτων (CRP-VMI)

Οι λύσεις Collaborative Supply Chain Management της Retail-Link, αναλαμβάνουν την αποτελεσματική αναπλήρωση Κεντρικών Αποθηκών και τον υπολογισμό της βέλτιστης ποσότητας παραγγελίας που απαντάει στη χρυσή τομή εξυπηρέτησης (Service Level) και του επιπέδου αποθεμάτων (Stock Level), μειώνοντας στο minimum τις επιστροφές, τα Reverse Logistics & το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης.

Η λύση R@L CRP-VMI είναι η online υπηρεσία συνεργατικής αναπλήρωσης αποθεμάτων της Retail-Link, στην οποία προμηθευτές και αγοραστές έχουν τη δυνατότητα:

  • Να συγχρονίζουν τους προϊοντικούς τους καταλόγους (Master Data Alignment)
  • Να ανταλλάσσουν ηλεκτρονικά τα αρχεία εφοδιαστικής αλυσίδας (αποθέματα, ζήτηση καταστημάτων, in transit κ.ο.κ.)
  • Να λαμβάνουν αυτόματα, βάσει αλγοριθμικών υπολογισμών τη βέλτιστη ποσότητα παραγγελίας, βασισμένη σε ιστορικά στοιχεία
  • Να συμφωνούν ηλεκτρονικά στην ποσότητα παραγγελίας με record των αλλαγών στις αλλαγές/προτάσεις από τους συναλλασσομένους
  • Να λαμβάνουν έγκυρη και άμεση στατιστική πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών αναπλήρωσης, βάσει προκαθορισμένων KPIs
  • Να καταχωρούν τα δεδομένα τους αυτόματα στο πληροφοριακό τους σύστημα (EDI)

Όφελος & Πλεονεκτήματα

Χρυσή τομή Service – Stock Levels & On Shelf Availability

Αυξήστε το επίπεδο εξυπηρέτησης, μειώνοντας το επίπεδο αποθεμάτων στην Κεντρική Αποθήκη και εξασφαλίζοντας τη διαρκή παρουσία των προϊόντων σας στο ράφι του καταστήματος (On Shelf Availability)

Μείωση πλεονάζουσων επισκέψεων αναπλήρωσης

Υπολογίζοντας αλγοριθμικά τις ανάγκες αναπλήρωσης, έχετε τη δυνατότητα να αυξάνετε διαρκώς την αποτελεσματικότητά της εφοδιαστικής σας αλυσίδας, διατηρώντας μειωμένο το κόστος επισκέψεων των πωλητών σας

Επιτάχυνση λειτουργιών – Διαφάνεια συνεργασίας

Εξυπηρετήστε ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα τις ροές εγκρίσεων των παραγγελιών σας

Ηλεκτρονική Ανταλλαγή Δεδομένων – Χωρίς manual καταχώρηση

Αυτοματοποιήστε την ανταλλαγή και καταχώρηση δεδομένων και αρχείων στα συστήματά σας, αυξάνοντας την ακρίβεια και την ταχύτητα εξυπηρέτησης

Συντήρηση Καταλόγου – Διαλειτουργικότητα

Εξασφαλίστε ότι οι προϊοντικοί σας κατάλογοι, βρίσκονται πάντα συγχρονισμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1169/2011

Win-Win λύσεις & Value Added Services

Προσδώστε αμοιβαίο όφελος στις εμπορικές σας σχέσεις, μέσα από μία win-win λύση που εξυπηρετεί τις ανάγκες κάθε συνεργαζόμενου μέρους και εκμεταλλευτείτε τις πλούσιες στατιστικές αναφορές

Γιατί να συνεργαστείτε μαζί μας;

Εύκολη Επέκταση – Ευέλικτη Λύση

Η υπηρεσία R@L CRP-VMI σας προσφέρει πρόσβαση στο μεγαλύτερο συνδεδεμένο δίκτυο ηλεκτρονικής εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα οι Software as a Service λύσεις μας, προσφέρουν άμεση εφαρμογή χωρίς επένδυση Capex και με τάχιστο R.O.I..

δείτε το πελατολόγιο

Έμπειρη και Εξειδικευμένη Υποστήριξη

Με εφόδια την πολυετή εξειδίκευση και τεχνογνωσία μας στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση της εφοδιαστική αλυσίδας, η Retail-Link είναι σήμερα ο πιστοποιημένος συνεργάτης του GS1 Association Greece για την υποστήριξη του HellaSync, του ελληνικού Datapool, υποστηρίζοντας πέρα από τις καθημερινές ανάγκες σας στο CRP-VMI, τη διαρκή ευθυγράμμισή σας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1169/2011

γνωρίστε τις υπηρεσίες μας

Προσέγγιση 360° στο e-Supply Chain

Από το 2006 μέχρι σήμερα η Retail-Link προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις αυτοματοποίησης στην εφοδιαστική αλυσίδα, από την πώληση και την παραγγελία, μέχρι την τιμολόγηση και την είσπραξη, με SaaS λύσεις που λειτουργούν συμπληρωματικά και ολοκληρώνουν το όφελός σας.

δείτε όλες τις λύσεις

Σας ενδιαφέρει;Ζητήστε μία οικονομική προσφορά

Θέλετε περισσότερες πληροφορίες;