Οφέλη Συνεργασίας

Στη Retail-Link πιστεύουμε στην αξία και τις δυνατότητες της συνεργασίας. Ως αξιόπιστος ενδιάμεσος πάροχος, αντιμετωπίζουμε τις σχέσεις με τους πελάτες και τους προμηθευτές σας σαν να είναι δικές μας, δημιουργώντας ουσιαστικές διασυνδέσεις με διαρκές όφελος και απτά αποτελέσματα.

Επιλέγοντας να συνεργαστείτε με τη Retail-Link εξασφαλίζετε:

ΕΥΕΛΙΚΤΟ & ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ OUTSOURCING

Οι λύσεις μας σχεδιάστηκαν έτσι, ώστε να απαντούν με πληρότητα σε κάθε ανάγκη ηλεκτρονικής διασύνδεσης & μεταφοράς δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα το Pay-as-you-Go μοντέλο των Software as a Service λύσεών μας κάνει τη συνεργασία οικονομική, επεκτάσιμη και χωρίς απαιτήσεις Capex.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑΡΚΕΣ AFTER-LIVE SUPPORT

Η ομάδα της Retail-Link απαρτίζεται από άψογα εκπαιδευμένα μέλη, των οποίων αποστολή είναι να εξυπηρετούν αποτελεσματικά τις καθημερινές ανάγκες διασύνδεσής σας με τους εμπορικούς σας συνεργάτες, μέσα από την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και καθημερινή υποστήριξή σας.

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ & ROI

Οι υπηρεσίες μας προσφέρουν άμεση απόσβεση, χάριν στο ευρύτατο και διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων σε κάθε κάθετη αγορά, που κάνει δυνατή τη γρήγορη επέκταση των πλεονεκτημάτων χωρίς κόστος, προσπάθεια ή χρόνο για τη διάχυση στους εμπορικούς σας συνεργάτες.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Στη Retail-Link, γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια των δεδομένων σας. Ακριβώς για αυτό, δεσμευόμαστε για την ακεραιότητα & την εμπιστευτικότητά τους και φροντίζουμε να το αποδεικνύουμε βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ποιότητας & ασφαλείας (ISO 27001).

Αναζητάτε έναν αξιόπιστο συνεργάτη;